Brink­mann-Beelen GmbH
Fei­ne Kost International

Sie­mens­stra­ße 1
48361 Beelen

Tel: 0 25 86 / 93 20 – 0
Fax: 0 25 86 / 84 17
E‑mail: info@brinkmann-beelen.de

Unse­re all­ge­mei­nen Geschäfts­be­din­gun­gen fin­den Sie unter www.brinkmann-beelen.de

HRB 9687 Amts­ge­richt Müns­ter
Geschäfts­füh­rer: Cars­ten Brink­mann
USt.-ID: DE813749815